Greek Bulgarian Chinese (Simplified) English Russian Turkish

Προυποθέσεις για το ταμείο ανεργίας ΟΑΕΔ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εκδοθεί το δελτίο ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1, ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση. Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.


Άρθρο 1

Εγγραφή ανέργου στα οικεία μητρώα Η εγγραφή ανέργου στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, πραγματοποιείται με την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του.


Άρθρο 2

Ισχύς Δελτίου Ανεργίας μη επιδοτουμένων εγγεγραμμένων ανέργων

  1. Για όλους τους μη επιδοτούμενους εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, το Δελτίο Ανεργίας τους ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση αυτού.
  2. Η ανωτέρω τρίμηνη ισχύς του Δελτίου Ανεργίας αρχίζει την ημέρα έκδοσής του ή της τελευταίας ανανέωσής του και λήγει την ημέρα του τρίτου μήνα που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε η ισχύς του και, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη, την τελευταία ημέρα του μήνα. Αν η τελευταία ημέρα ισχύος του Δελτίου Ανεργίας είναι μη εργάσιμη, η λήξη της ισχύος του ως άνω Δελτίου μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.
  3. Η ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου, μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.
  4. Η ανανέωση ισχύος του Δελτίου Ανεργίας μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.
  5. Η ιδιότητα του ανέργου διατηρείται μέχρι τη συνδρομή του λόγου διαγραφής. Στους λόγους διαγραφής συμπεριλαμβάνεται και η μη εμφάνιση για ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
JoomShaper