Greek Bulgarian Chinese (Simplified) English Russian Turkish

Αναπτυξιακος σχεδιασμος

accounting-and-finance 1224686461 7779Ένας από τους στόχους της Project ΜΕΠΕ - Γιάννης Κανελάκης & Συνεργάτες είναι να παρέχουμε τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων των πελατών μας αξιοποιώντας επιδοτήσεις και ευρωπαϊκούς πόρους.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών και στη διαχείριση ευρωπαϊκών και μη προγραμμάτων. Με τον υψηλό επαγγελματισμό των συμβούλων και προσεγμένες διαδικασίες διασφαλίζουμε την ενημέρωση των στελεχών μας και φροντίζουμε οι μελέτες που καταθέτουμε για τους πελάτες μας να είναι άρτιες και να καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές του εκάστοτε προγράμματος.

Η υποστήριξη των πελατών μας συμπεριλαμβάνει:

 • Ενημέρωση για νέα προγράμματα
 • Καθοδήγηση των επενδυτικών σχεδίων
 • Έλεγχος των δικαιολογητικών
 • Εκπόνηση των μελετών

Εφαρμοσμένα προγράμματα:

 • ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης για την ενίσχυση των ΜΜΕ εμπορίου και παροχής υπηρεσιών
 • Γυναικεία επιχειρηματικότητα
 • Αναπτυξιακοί νόμοι
 • Κοινωνία της πληροφορίας

Μετά την έγκριση των προγραμμάτων συνεχίζουμε να σας στηρίζουμε με:

 • Παρακολούθηση προόδου του προγράμματος
 • Έλεγχο παραστατικών
 • Εκπόνηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων

Με την δική σας πολύτιμη συνεργασία και τη δική μας αδιάκοπη προσπάθεια εγγυόμαστε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την επιχείρηση σας, την ικανοποίηση σας, την επιτυχία σας.

Στόχος της πρώτης εγκυκλίου για την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραµµατισµού της χώρας για την περίοδο 2014 – 2020 είναι η ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 και η έναρξη προετοιµασίας τους για τη διαµόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό, τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο. Οι προτάσεις αυτές θα συµβάλουν στην κατάρτιση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας και επιµέρους τόσο του Εθνικού Αναπτυξιακού Σκέλους για την περίοδο 2014-2020 όσο και της Σύµβασης Εταιρικής Σχέσης (στα αγγλικά Partnership Contract – η πλειοψηφία των κρατών µελών προτείνουν τη µετονοµασία της σε «Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης – Partnership Agreement», όρος που εφεξής θα χρησιµοποιείται στην παρούσα) δηλαδή του «νέου ΕΣΠΑ» της περιόδου 2014-2020 που αφορά στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγραµµατισµού.

Οι θεµατικοί στόχοι του ΕΣΠΑ είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας
 2. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τοµέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ)
 4. Ενίσχυση της µετάβασης προς την οικονοµία χαµηλών εκποµπών ρύπων σε όλους τους τοµείς.
 5. Προώθηση της προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου.
 6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.
 7. Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και αποµάκρυνση των σηµείων συµφόρησης σε σηµαντικά δίκτυα υποδοµών.
 8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζοµένων.
 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας.
 10. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου µάθηση.
 11. Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης.
JoomShaper